Get Adobe Flash player

Rytterlisens

 

Norges Rytterforbunds forbundsstyre har vedtatt at alle ryttere som deltar i konkurranser f.o.m. Distriktsstevner skal løse lisens, jfr. KR I, kap. 3 § 130, pkt. 4. Det finnes enkelte unntak i noen grener - se respektive grenreglement (finnes under Reglementer på NRYF sine sider)


Ryttere kan delta i åpne, nasjonale konkurranser i nordiske land på norsk lisens. Lisensen må da være løst for det tilsvarende klassenivået.


NB! Fra 2013 vil det ikke være mulig å gjennomføre Online påmelding i HorsePro før rytterlisensen er betalt. Avhengig om du betaler online via www.minidrett.no eller via din nettbank vil det ta ca 4 virkedager fra lisensen er betalt til du får meldt online i HorsePro. Betal derfor rytterlisensen i god tid!


Hvordan løses rytterlisens:
Ryttere som løste lisens foregående år, vil få tilsendt faktura på e-post. Husk derfor å oppgi korrekt e-postadresse i din profil i www.minidrett.no.
Alle ryttere som skal løse rytterlisens for første gang, eller som ikke løste lisens foregående år, må kontakte sin egen rideklubb for å bestille ny rytterlisens.
Klubbene er ansvarlige for å bestille rytterlisens til egne medlemmer (NB! Husk krav om Grønt Kort for nye lisenstakere). Lisensen bestilles av klubben via idrettens system SportsAdmin.


Rytteren betaler lisensbeløp i forhold til hva slags stevner og klasser vedkommende har tenkt å starte (se over). Det er også valgfritt om man ønsker ulykkesforsikring eller ikke (les om rytterlisensforsikring).


Fra 2013 kan rytterlisensen betales online via minidrett.no, se mer informasjon om dette her.
Lisensen kan betales via nettbank til kontonr. 5134.06.05962. NB! Årets KID-nummer må benyttes, dette er nytt for hvert år (ingen annen betalingsinformasjon). Ditt KID-nummer finner du i din profil i minidrett.no
I din profil i www.minidrett.no kan du også finne din lisensinformasjon og kvittering for din lisens.


Endring av rytterlisens i lisensåret:
Hvis du har behov for å oppgradere lisenstype i løpet av lisensåret (evt. kjøpe ulykkesforsikring) kan dette gjøres online via www.minidrett.no. Eventuelt kan mellomlegget innbetales til kontonr.: 7874.06.90077. Husk å inkludere i betalingsinformasjonen: Navn, adresse, lisensnummer (begynner med K for kvinner og M for menn) og hva slags lisensendring innbetalingen gjelder.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner