Get Adobe Flash player

Styremøte 5. des 2011

 

REFERAT STYREMØTE 5. DESEMBER 2011 ORKDAL RIDEKLUBB


STED: FANNREM STASJON
TID: 20.00
DATO: 5. DES 2011
TILLSTEDE: ELLEN, INGRID B. KARI, EVA, AUDHILD OG BJØRN.
MELDT FRAFALL: INGVILD, INGRID V. OG MONA

 

 

SAKER


69/11 GODKJENNE INNKALLING
Feil v/ nummerering av saker.  Rettet og godkjent.


70/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Godkjent.


71/11 POST
1. Hengeransvarlig:
Line M. Løkken trekker seg som hengeransvarlig fra 1./1.2012.  Vi velger og promotere dette på hjemmesida, og håper noen vil melde seg og ta ansvar for hengeren.
2. Utleie av lydanlegg:
Guri H. By ønsker og leie lydanlegget 11. desember til åpning av ridehallen.  Leieprisen er kr 500,- 
3. Søknad ang. endring av verv:
Ingrid Veien søker om og bytte styreverv fra kasserer til styremedlem f.o.m 1./1. 2012. Søknaden innvilges.


72/11  SØKNAD OM TILLSKUDD  TIL UTSTYR
Klubben søker ikke om midler i år, da vi ikke har kjøpt inn utstyr som kvalifiserer til støtte.


73/11 POLITIATTESTER
I følge reglene skal det føres opp en styreoppnevnt- og vararepresentant som begge må sitte i klubbens styre. Ingrid B. stiller som styreoppnevnt representant og Eva Berge som vararepresentant.  Ingrid kontakter Idrettsforbundet ang.spørsmål om attestene.


74/11 REGNSKAP KLUBBMESTERSKAP.
Dressuren gikk med overskudd kr. 1923,625,-
Sprangen gikk med underskudd kr. 44,375,-  
Samlet overskudd kr. 1879,25,-

 
75/11 REFERAT LÜBBETRENING 18.-19. NOVEMBER
16 deltakere deltok på treningen, noe som er maks antall. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Hun er ønsket tilbake og klubben tar kontakt med Ann Cathrin ang. treninger neste år. Mange frivillige kakebakere bidro til god mat til serveringen. Pengene fra kakesalget minsket klubbens utgifter til treningen betraktelig.


76/11 TORSHUSAVTALEN
Torshus folkehøyskole har sagt opp avtalen med Orkdal rideklubb.Det foreligger en gjensidig oppsigelsestid på 3 mnd. Avtalen utløper derfor 10. feb 2012. Hindermateriellet vil etter denne dato lagres hos Eva Berge og dressurrailen vil lagres hos Ellen Kulbotten.


77/11 STEVNER 2012
12.-13. mai: Vårspretten. Sprang og dressurstevne som vil avholdes på Berge Gård i Hoston.
9.-10. juni: D-stevne i dressur.Det er foreløpig uklart hvor stevnet skal avholdes og hvem som blir sittende i stevnekomiteen.Interesserte medlemmer oppfordres til å melde seg.
24. juni: Orkdalsrittet. Utvidet klubbstevne i distanse som vil avholdespå Stall Zaana i Skaun.
11.-12. august: Utvidet klubbstevne inkludert klubbmesterskap i sprang og dressur. Foreløpig uklart hvor stevnet skal avholdes.
9. september: Knøttecup i feltritt hos stall GG på Orkanger.
Januar: Nyttårscup

 

78/11 TANKER OM ORGANISASJONSPLANEN
Kari presenterte sitt forslag.

 
79/11 EVT
- Logo
Logoen i orginal fil (annet format enn word) savnes. Audhild tar kontakt med han som i sin tid laget den gamle hjemmesiden.
- Kioskvogn.
4H ønsker og leie kioskvogna til sitt arrangement i juni 2012. Dette godkjennes.
- Forslag til valgkomiteen.
Flere forslag sendes til valgkomiteen. Det legges også ut på hjemmesida hvilke styreverv som blir ledige ved valget, slik at medlemmer kan melde sin interesse.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner