Get Adobe Flash player

Styremøte 7. juni 2011

REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 7 JUNI 2011


SAKER
27/11  GODKJENNE INNKALLING
 Godkjent


28/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Godkjent


29/11 POST
- Horseprokurs på nett


30/11 MATERIALFORVALTER
Styret ser ikke behov for og ha en egen materialforvalter nå som vi flytter lagerplass.

31/11 REGNSKAPSFØRER
Ingrid B tar kontakt med Ingrid V. angående saken.


32/11 NESTE LUBBETRENING
Treningssamlinga i september er avlyst da det kolliderer med Kretsmesterskap i dressur og sprang. Styret ser på mulighetene for og arrangere trening senere på året.


33/11 KONTRAKT FOR UTLEIE AV KIOSKVOGN
Styret har gjennomgått forslag til kontrakt og gjort noen forandringer.


34/11 KONTRAKT LAGERPLASS
Forslag til kontrak gjennomgåes. Noen endringer er foretatt.


35/11 EVT
- Utvidet sprangstevne 30+31 juli  inkl km sprang.
Styret vedtar og sette ned høydene på klubbmesterskap i sprang senior fra 90cm til 80 cm, og junior fra 90cm til 70cm. Ponniklubbmestrskap går fortsatt i LC kat 1,2 og 3.

 

 

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner