Get Adobe Flash player

Styremøte 22. februar 2011

REFERAT STYREMØTE TIRS 22 FEB 2011


STED-FANNREM STASJON
TID-19.30
TILSTEDE- INGRID ,REIJA, LINE,BJØRN, AUDHILD,TONJE,ELLEN.
MELDT FRAFALL- EVA,KRISTINE.

SAKER
59/10 GODKJENNE INNKALLING
Godkjenning ikke godkjent. Sak om godkjenne forrige styremøtereferat mangler.  Referat gjennomgått og godkjent.


60/10 POST
    10-10 Horsepro nett årsrapport
    11-10 Horsepro oppgradering 2011
    12-10 Kampanje om røykfrie stevneplasser fra NRYF
    13-10 Mail fra kretsen ang terminlista
    14-10 Søknad Hanne Syvertsen
    15-10 Mail fra idrettskretsen

61/10 HESTEHENGER
Line presenterte prisforslag innhentet fra andre hengerutleiere. Styret vedtar og beholde reglen om depositum.  Styret vedtar og sette prisen til utlån medlemmer:  1døgn 300kr /ikke medlem 450kr. Helgepris medlem 600kr/ikke medlemmer 900kr. Lengre leie avtales direkte med hengeransvarlig. Styret vedtar og høre med felleskjøpet om de vil stå for årlig service av hestehengeren som sponsing til klubben. I stedet for støtte til stevner.


62/10 LAGERPLASS
Annonsen i Søra ga ingen resultat. Det nye styret må jobbe videre med saken.De skal få tak i lagerplass før sommeren.

63/10 VALGKOMMITEENS INNSTILLING
Styret har mottatt valgkommiteens innstilling ,men har en bemerkning til ledervervet. Kandidaten som er foreslått kan kun sitte 1år,og valgkommiteen foreslår endringer i vedtektene slik at leder blir sittende i ett år. Styret fraråder endringen da vi mener at det ikke vil gagne klubben på lang sikt. Styret sender innstillingen tilbake til valgkommiteeen og ber de gjennoppta arbeidet.


64/10 EVT
 Styret vedtar at klubben engasjerer en ekstern regnskapsfører. Det nye styret må gjøre en anbudsrunde.
Budsjett- Styret har gått igjennom budsjettet.
Regnskap- Styret har gått igjennom regnskapet.
Årsmelding- Styret har gjennomgått  årsmelding.
Søknad fra Hanne Syvertsen ang støtte til stevnedeltakelse.  Styret vedtar og ikke gi støtte,da budsjettet for 2010 er brukt opp.
Det nye styret avholder et møte med alle komiteene. En sentral sak vil være og skaffe folk til de forskjellige komiteene.
Resultat for årets utmerkelser blir presentert ved årsmøte.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner