Get Adobe Flash player

Styremøte 4. januar 2011

REFERAT STYREMØTE 4.JAN 2011

 

STED- LINE LØKKEN
TID- 19.30
TILSTEDE- REIJA , LINE, TONJE,EVA, AUDHILD, ELLEN, INGRID, BJØRN


SAKER
52/10 GODKJENNE INNKALLING
Innkalling ikke godkjent. Sak om godkjenning av forrige styremøte referat mangler.
Referatet ble gjennomgått, og godkjent.

 


53/10 POST
           08-10 brev ang kioskvogn.
           09-10 mail fra Orkdal Sparebank om gavestøtte.

54/10 FORBEREDE ÅRSMØTE INKL BUDSJETT
Styret har gjennomgått saksliste til årsmøte 2011 og laget innkalling.

 


55/10 FORSLAG TIL HVORDAN VI KAN SKAFFE FOLK TIL KOMITEER
Forslag til hvordan vi kan skaffe folk:
- Henge opp lapper i staller
- Legge ved søknader i årsmøteinnkalling.

 


56/10 LAGERPLASS TIL KLUBBARTIKLER
Styret setter inn annonse i Søra.

 


57/10 STATUS KLUBBENS PCER
Den ene pc `en er fullstendig utrangert. Styret vedtar og anskaffe en ny pc.


58/10 EVT
- Kioskvogn er lagret på svorkmo i  vinter . Saken med og sette inn nytt vindu blir delegert til kioskkomiteen.  Vognen er forsikret i gjensidige. Styret undersøker med biltilsynet om den må registreres.
- Brevet fra orkdal sparebank.  Styret vedtar og søke om pengegave til knøttecup i feltridning til høsten.
- Idrettsregistreringa . Tonje og Reija setter av en kveld for dette.
- Kakesalg ? Hvordan bringe inn penger til klubben neste år. Selge dopapir foreslåes. Skriv legges ved årsmeldingen. Det vil være mulighet for og kjøpe seg ut som før.

 

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner