Get Adobe Flash player

Styremøte 27. sept 2011

REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 27 SEPT 2011


STED-FANNREM STASJON
DATO -27 SEPT 2012 KL 18.00 (PÅFØLGENDE MEDLEMSMØTE KL 19.00)
TILSTEDE- INGRID V., INGRID B., KARI, BJØRN, AUDHILD, ELLEN.
MELDT FRAFALL- EVA, MONA OG INGVILD.

SAKER
52/11 GODKJENNE INNKALLING
Innkalling godkjent.


53/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Styremøtereferat godkjent.


54/11 POST
Ingen post.


55/11 VINTERLAGRING KIOSKVOGN
Vogna var i fjor lagret i Svorkmo. Montering av kioskluka må på plass før lagring (Bjørn ordnet dette til klubbmesterskapet). Bjørn, Audhild og Ingrid forhører seg ang. lagerplass. 

56/11 TERMINLISTE 2012
Forslag til stevner blir: Vårsprett i april, distriktstevne dressur i juni, Orkdalsrittet i juli, klubbmesterskap Sprang og dressur i august og feltritt 9 sept.


57/11 ÅRSMØTE
Dato for årsmøte blir mellom 1.-9. mars 2012.


58/11 EVT
- ORKDALSDÅGGÅN  siste helga i aug. God inntektskilde til rideklubben.
Planlegger westernoppvisning ved Mona Austvik. Audhild tar kontakt med Synnøve Samskott ang. oppvisningen.Orkdalsdåggån-komiteen har gitt beskjed til alle deltakere (dette gjelder også ORKD) om at det kan ordnes egen reportasje i avisen for lagene om ønskelig.

- SELBU- samling med klubbene i kretsen siste helga i oktober. Audhild Hoston drar som representant i kretsstyret, og Ellen Kulbotten drar for Orkdal rideklubb.

- DOPAPIR- fortsatt har 16 stk. ikke betalt for sitt dopapir.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner