Get Adobe Flash player

Styremøte 22. august 2011

 REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 22/08/2011


STED-FANNREM STASJON
TID – 18.00    (PÅFØLGENDE MEDLEMSMØTE FRA 19.00)
Tilstede: Ingvild Vaula, Mona Austvik, Audhild Hoston, Ingrid Veien og Eva Berge
Meldt fravær: Ellen Kullbotten, Ingrid Bøgeberg og Kari Hoston Svinsås
Ikke møtt: Bjørn Klock


SAKER
45/11 GODKJENNE INNKALLING
Innkalling godkjent. Ønsker at dato for styremøtereferat fremgår på innkalling på styremøteinnkalling.


46/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Mangler referat fra forrige styremøte, derfor ingen godkjenning av forrige styremøtereferat.


47/11 POST
Informasjon om post til ORK.


48/11 HJEMMESIDA
Ny hjemmesida er under planlegging. Kari Hoston Svinsås følger opp saken. Ny informasjon på neste styremøte om hjemmesida.


49/11 STEVNER UT ÅRET
Klubbmesterskap i sprang ble avlyst 30. og 31. juli pga få påmeldte. Klubbmesterskap i sprang vil bli arrangert 9. oktober.
Klubbmesterskap i dressur ble flyttet fra 27. og 28. august til 9. oktober, pga. endringer i terminlista til Sør-Trønderlag Rytterkrets.
 Feltritt 4. september
- Ellen Kullbotten orienterer om forberedelser og planen for feltrittstevne på medlemsmøte.
Hubertusritt 2011.
- Hubertusrrittet blir avlyst pga manglende interesse for arrangementet.
 Klubbmesterskap 8. og 9. oktober.
Klubbmesterskap i dressur 8. oktober.
Klubbmesterskap i sprang 9. oktober.
Ansvar for komitè i dressur: Tonje Ree Asbøll
Ansvar for komitè i sprang: Ellen Kulbotten og Silje Hårstad By
 
50/11 FERDIGSTILLING/lagring AV KIOSKVOGNA
Saken utsettes til neste møte.

51/11 EVT
- Dopair
Manglende innbetaling. Purring er sendt ut til flere medlemmer. Saken blir fulgt opp av kasserer og styret.


- Innkalling til medlemsmøte i Ørkdalsdåggån onsdag den 14. september 2011, klokka 19.30 på Orkdal tråvpark. Engasjement og plan for Ørkdalsdåågn vil bli diskutert på medlemsmøte 22. august 2011. Ingvild Vaula møter for Orkdal Rideklubb sammen med Johan Østeggen.
o Saksliste for Ørkdalsdåggån.
 Orientering
 Tidspunkt for Ørkdalsdåggån 2012
 Ønsker fra laga
 Opplegg for dåggån
 Eventuelt

 

Referent Audhild Hoston

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner