Get Adobe Flash player

Styremøte 12. juli 2011

REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 12.07.11


STED: FANNREM STASJON
TID: 18.00
DATO: 12. JULI 2011
TILSTEDE: ELLEN, KARI, INGRID B., EVA, AUDHILD,BJØRN OG INGRID V.
MELDT FRAVÆR: INGVILD OGMONA

36/11 GODKJENNE INNKALLING
Godkjent.


37/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT.
Godkjent.


38/11 POST
Ingen post.


39/11 OPPSUMMERING DRESSURSTEVNET OG ORKDALSRITTET
D-stevnet i dressur ble i år arrangert på Torshus FHS. Stevnet var godt gjennomført og det var mange startende. Godt arbeid av de som satt i stevnekomiteen kom til syne på stevnedagen. Dressurstevnearrangørene kom med forslag til forbedring i forhold til kommunikasjonen mellom styret og stevnekomiteen.  Orkdalsrittet ble i år arrangert på Kviknelykkja som et turritt. Her var det også mange startende og rytterne har gitt uttrykk for at dette var et hyggelig arrangement.


40/11 STATUS KIOSKVOGN
Kioskvogna er ikke ferdig reparert og dette må gjøres før vogna settes inn for vinteren.Styret begynner leting etter lagerplass for vinteren 2011/2012 og Ingrid B. orienterer seg i Øysand området.


41/11 KOMITEANSVAR, NY LEDER TIL KIOSKOMITEEN
Britt Moen har trukket seg som leder i kioskkomiteen. Ingrid B. kontakter Tove Kvaale for å kartlegge komiteen.


42/11 LAGERPLASS


43/11 DOPAPIR
Dugnadens betalingsfrister er da utgått. Purring sendes ut til de som ennå ikke har betalt inn pengene.

44/11 EVT
1. Medlemsmøte.
Medlemsmøte blir avholdt mandag 22.08.11 kl. 19.00 på Fannrem Stasjon.
Saker: Arrangementer og stevner 2012. Stevneleder på alle stevnene må klargjøres.

 

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner