Get Adobe Flash player

Styremøte 24. mai 2011

REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 24 MAI 2011

 

STED- FANNREM STASJON
TID- 19.30
DATO- 24 MAI 2011
TILLSTEDE: Audhild, Ellen, Kari, Ingrid B., Ingvild.
MELDT FRAVÆR: Eva, Bjørn, Ingrid V.
IKKE MØTT: Mona

18/11 GODKJENNE INNKALLING
Godkjent.


19/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Korrigering av antall deltakere på lubbe trening fra 18 til 12-14 stk. Antall deltakere påvirker ikke økonomien rundt treningene.
20/11 POST


15-11 Brev fra kretsen ang trener 1 kurs
16-11 Brev fra rytterkretsen, fagkonferanse.
17-11 Telefonhenvendelse fra trivselsleder i skolesammenheng.
18-11 Aktivitetsstøtte til bredde og rekrutteringstiltak.

21/11 REGNSKAPSFØRER
Tilbud er innhentet fra Agdenes Regnskapskontor. Bjørn legger frem på neste styremøte.


22/11 KONTRAKT MED BERGE GÅRD
Gjennomgått og godkjent.


23/11 NESTE LUBBETRENING
Eva tar kontakt med Ann-Cathrin Lubbe for og høre om det kan byttes treningshelg, da  KM dressur mest sannsynlig blir avholdt samme helg. Det må jobbes aktivt med sponsorstøtte til treningshelgene fremover.

24/11 UTLEIE AV KIOSKVOGN
Styret er blitt spurt om å leie utkioskvogna. Styret stemmer for utleie. Ingrid B. utarbeider utleiekontrakt for gjennomgang til neste styremøte. Prisforslag pr døgn kr. 1000,-


25/11 FREMTIDIG KJØREPLAN FOR KOMITEENE
Ingrid B ska ha møte med markedskomitee. Tonje R. Asbøll skal ha møte med teknisk komite.
Styret gjennomgår kommende stevner som D-stevne dressur 18+19 juni, samt Orkdalsrittet 2. juli. Styret stemmer for å avlyse årets Orkdalsritt grunnet manglende personell til administrering.


26/11 EVT
- Tillbakemelding på mailer fra styremedlemmer.
- Stevnesponsing gjøres om til klubbsponsor. Da får sponsorene reklame på alle stevner og på hjemmesida til kr 1200,- pr år.
- Kvikknelykkja må ryddes ut. Klubben må ut før 15 juni. Ryddedugnadblir torsdag 9. juni kl. 15.00. Dette legges ut på hjememsida og sendes ut til medlemmene.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner