Get Adobe Flash player

Referat styremøte 07.11.2014

REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 2014

Sted: Berge Gård

Dato: 07. November 2014

Tid: 18.00

Møtt: Silje By, Margrete Røising, Johan Østeggen og Reija Larsen

Meldt frafall: Guri By, Ingrid Bøgeberg, Elena Kråkvik og Ragnhild Grefstad

Ikke tilstede: Monica Brandås

 

Saker

41/14 – GODKJENNE INNKALLING

 • OK
 • Regninger
 • Få inn en fast rutine på å sjekke postboksen minst en gang i uka, Silje skal spørre Mari om hun kan gjøre det.
 • Ingrid skal arbeide fram en mal som alle stevnekomiteer skal forholde seg til, slik at det gir bedre oversikt for kasserer på stevneregnskapene.
 • Utleieansvarlig skal konsekvent varsle kasserer når hengeren leies ut, slik at kasserer har oversikt over hvor penger som kommer inn på konto kommer fra, og at pengene faktisk kommer inn på konto. 
 • Reija fungerer som leder til nytt valg. 
 • Reija og Silje samarbeider om en årsrapport som skal legges fram på årsmøtet.
 • Videre oppgaver avgjøres ved det nye styret,
 • Dette punktet bør være på planen for det nye styrets første styremøte, hver gang det har vært valg.
 • Vi tar et styremøte Torsdag 15. Januar 2015 kl. 18.00, for å sette opp sakliste og planlegge til årsmøtet.
 • Torsdag 12. februar 2015 kl. 18.00 på Berge Gård
 • Midten/slutten på April kan være et alternativ, før stevnesesongen har kommet i gang for fulltMedlemmer kan komme med ønsker om tema, vi kan høre med lokale dyrleger om de kan være interessert i å holde en forelesing etter ønske fra medlemmer. 
 • Utmerkelser:

42/14 – Post

43/14 – Regnskapsføring av stevneregnskap

44/14 – Varsling av økonomiske aktiviteter (hengerutleie osv.)

45/14 – Klubbstruktur, hvem har ansvar for hva:

46/14 – Dato for et styremøte ca. 4 uker før årsmøtet

47/14 – Årsmøtedato

48/14 – Diskutere tema, planlegge til medlemskveld/-møte til neste år

49/14 – Evnt.

-          Vi fortsetter med tradisjonen, årets junior, senior og hest.  Silje tar ansvaret med å finne sjabraker og brodering.
- Årets medlem, medlemmer sender inn forslag på hvem de synes fortjener en liten ekstra oppmerksomhet, noen som har utmerket seg eller har gjort mye for klubben i løpet av det siste året. 

 • Dugand på hindermateriell

-          I løpet av april skal vi gjennomføre en dugnad på maling av hindermateriell på Berge Gård, Johan skal sjekke ut priser på maling på ulike forhandlere i orkdal.

 • Forsikringer, adressert kviknelykja
  -
  Ingrid må ringe gjensidige å forhøre seg om hva denne forsikringen egentlig gjelder.  Er det kun på huset og ikke på utstyr vi har lagret der tidligere, kan denne avsluttes.

-          Hvis det fortsatt ligger inn forsikring på kioskvogna, kan også denne avsluttes.

 • Salg av murhinderet

-          Johan har fått en forespørsel om salg av murhinderet klubben har.  Vi fant ut at vi skal vente med en avgjørelse, og ta opp dette på årsmøtet slik at medlemmene også kan være med å bestemme.

 

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner