Get Adobe Flash player

Styremøte 07. januar 2014

REFERAT STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 2014

 

Sted: Fannrem stasjon
Dato: 07. Januar 2014
Tid: 19.00
Møtt: Elena, Ellen, Johan, Gunn Marit, Monica, Silje, Eva
Ikke til stede: Cathrine, Ragnhild

 

Saker
1/14 – GODKJENNE INNKALLING
· OK
2/14 – GODKJENNE FORRIGE MØTEREFERAT
· OK


3/14 – Skjemautfylling
· Sammenslåing av klubber; styret skriver ned tanker rundt dette.
· Kretsen har sendt ut et brev til alle klubbstyrer som må gjennomgås og utfylles av styremedlemmene.
· Resultatet av undersøkelsen sendes ut til klubbene som må ta opp dette på et medlemsmøte.
· Innhold på skjemaet: samarbeidsformer – full sammenslåing eller en samarbeidsmodell der hver klubb for eksempel beholder sin økonomi, men samarbeider med arrangement og har et felles styre. Videre hvordan vi i styret mener organisering, administrasjon og økonomi kommer til å bli etter en evnt. Sammenslåing.
· Konklusjonen vår: positiv til sammenslåing, men være bevisst på eventuelle negative sider ved dette


4/14 – Medlemsregistrering
· Faktura sendes ut fortløpende med en betalingsfrist i løpet av januar.
· Klubben får støtte for å ha medlemmer under 12 år, for å få det må vi få registrert antall medlemmer før fristen.
· Medlemskapet må betales før årsmøtet for at medlemmene skal ha stemmerett.


5/14 – Årsmelding
· Elena arbeider med årsmeldingen.
· Utkastet sendes til styremedlemmene for gjennomlesing.


6/14 – Evnt.
· Valg: oversikt over hvem som er på gjenvalg og hvem som vil fortsette. Lage et skriv med en frist til påmelding, som sendes ut til medlemmer slik at de kan melde seg til styreverv.


Møte slutt: 20.50

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner