Get Adobe Flash player

Styremøte 27. feb 2013

Sted: Fannrem stasjon
Dato: 27. Februar 2013


Tid: 19.00
Møtt: Ellen Kulbotten, Elena Kråkvik, Johan Østeggen, Cathrine Holthe, Silje By, Gunn Marit Svinsås Loe, Ragnhild Klock
Ikke møtt: Monica Brandås

 

SAKER
1/13 Godkjenne innkalling - OK
2/13 Godkjenne forrige styreremøteferat – OK
-  effektiviser godkjenning, sendes ut innen en uke etter møtet
3/13 Post - OK


4/14 Regnskap/regnskapskurs
 – Elena undersøker muligheten for kurs, 2-3 representanter bør delta
- Regnskapsfører, sjekke ut priser på ulike regnskapskontor da foregående år ble kostbart.

 

5/13 Godtgjørelse til styret
- Enstemmig vedtatt at pengene skal gå til klubben, styret mottar ikke godtgjørelse i år.


6/13 Kioskvogn
- Lagret til april på Eliløkken.
- Johan Østeggen tar på oppgaven som materialforvalter og oppbevarer ting som er lagret i vogna.
- Leie ut vogna i 2013, prøv å selge før vinteren.


7/13 Grasrotandelen
- Reklamere og informere mer om dette på hjemmeside/facebook/skrive opp på plakater på butikkene. Dette kan vi få inn en del penger på.


8/13 Dugnad 2012 og 2013
- Dugnadsrunde på kortsalg, Fredag 15. Mars
- 2013 – varetelling på butikk, Gunn Marit hører med Monica ang. prix Fannrem, Silje hører med Matkroken Børsa, Johan hører med Coop Mega, Amfi, og Rema 1000 Orkanger


9/13 Klubbmesterskap/Vårsprett
- Lokasjon? Hør med Eva Berge
- Komite:
• Ellen Kullbotten – Stevneleder begge dager
• Mari Johansen
• Gunn Marit – Sprang
• Cathrine – Sprang (kiosk)
• Ragnhild – skriver dressur
- Klasser dressur:
• LÅ – 100kr
• LD:1 – 100kr
• LC:1 (Ponni) – 120,-
• LB:1  (Junior) – 120,-
• LA:0 (senior) – 140,-
- Klasser sprang:
• Kl. A – 20cm – 100,-
• Kl. B – 50cm – 100,-
• Kl. C – 60cm – 100,-
• 50cm             -100,-
• LC ponni (klubbm.) – 120,-
• 70cm  (Junior)        - 120,-
• 80cm (Senior)  - 140,-
• 90cm        - 140,-
- Sjabraker til klubbmestere, Silje sjekker utvalg og priser
- Gavekort fra Jenny Vangen til klassevinnere
- Hør med matgrossister om sponsing av mat til kiosk, Elena og Ragnhild (til alle arrangement)
- Rosetter/medaljer – OK


10/13 – Kretsting 2013
- Årsmøte for klubber i distriktet, Elena, Ellen og Ragnhild deltar


11/13 Møteplan
- Neste styremøte: Fredag 5. April 2013
- Komitemøte: Torsdag: 25. April 2013
- Styremøte: Fredag 24. Mai 2013
- Styremøte: Fredag 14. Juni
- Styremøte: Fredag 6. September
- Styremøte: Fredag 25. Oktober
- Styremøte: Torsdag 28. November
- Medlemsmøte: Torsdag 28. November kl. 19.00


12/13 Budsjett
- 31 medlemmer per i dag
- Få inn sponsormidler til stevner/kiosk


13/13 Hjemmesideansvarlig
- Kari Hoston fortsetter med ansvaret for hjemmesida


14/13 Evnt.
- Presentasjon av klubben, til sponsorer osv. (Oppdatere)
- Omformulere Rideskolemedlemsskap
- Ordne et skriv om møtedatoer som kan legges ut på hjemmesida


 

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner