Get Adobe Flash player

Styremøte 17. jan 2013

Sted: Fannrem stasjon
Dato: 17. januar 2013


Tid: 18.00
Møtt: Silje H. By, Ingrid Bøgeberg, Ragnhild Klock, Tove Pedersen, Ingrid Veien og Ellen Kulbotten
Fraværende: Ingvild Vaula, Jens Opøien og Gunn Marit S. Loe

Saker


42/12 GODKJENNE INNKALLING
Innkalling godkjent


43/12 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT OG REFERAT FRA 27.09.12
Referater godkjent


44/12 POST
- Idrettsregistrering 2013:
Ingrid Veien utfører idrettsregistreringen


45/12 ÅRSMØTET 2013
Vi legger årsmøtet til onsdag 13.02.13 kl. 19.00 på Fannrem Stasjon.
Saker til årsmøtet:
- Dugnad
- Aktivitetsplanen 2013 (Info om Stall GG samling og Rideskolemedlemskap).


46/12 BUDSJETTET 2013
Styret gjennomgår budsjettet på neste styremøte da regnskapsføreren ikke er ferdig ennå.


47/12 EVT
1. Forslag til valgkomiteen
2. Klubbmedlemskap for rideskoleelever.
Vi har fått innspill fra medlemmer ang. ønske om strategiplan for rekruttering.
- Styret har kommet fram til en konkret plan som vil legges fram på årsmøtet. Det tas forbehold om at forutsetningene i planen går i boks før årsmøtet. Vi jobber også med en sponsoravtale til 2013.
- Posten og nettbanken administreres av Ingrid Veien fram til årsmøtet.

 

Møtet avsluttet 19.15

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner