Get Adobe Flash player

Styremøte 23. november 2012

Sted: Fannrem stasjon

Dato: 23. November 2012

Tid: 17.15

Møtt: Silje, Ingrid B., Ellen og Jens. Meldt fravær: Tove, Ingvild, Ragnhild

Ikke møtt: Ingrid Veien, Gunn Marit (Vara)

 

Saker

36/12 GODKJENNE INNKALLING Godkjent

 

37/12 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT Ikke godkjent. Sendes på mail til styremedlemmer for godkjenning snarest.

 

38/12 POST Ingen post

 

39/12 KLUBBMESTERSKAP 2012- REFERAT Vi ser at vi ikke har behov for alle som blir satt opp til å hjelpe til på stevnedagene. Vi prøver i fremtiden å heller kombinere noen av oppgavene for å avlaste medlemmene. Slik trenger ikke medlemmene hjelpe til like mye i løpet av ett år, samt at vi får effektivisert de som møter. F. eks kan følgende oppgaver kombineres i fremtiden: - Tidtaker og skriver - Portvakt og banemannskap Det har også kommet innspill fra medlemmene angående starttidspunktet på stevner. Flere ønsker at stevnene starter senere på dagen. Styret velger å sette kl. 10.00 som en norm i stedet for 09.00 som tidligere praktisert. Ser vi at det er veldig få startende er det ikke noe i veien for å starte stevnet enda senere. På distriktstevnet som klubben arrangerer ser vi likevel nytten i å starte kl. 09.00.

 

40/12 MEDLEMSMØTET

- Vi trenger forslag til bedre måter å gjennomføre dugnaden.

- Styret informerer om aktivitetsdagen i juni 2013.

- Vi legger fram terminlisten for 2013.

 

41/12 EVT

- Kioskvogna er nå vinterlagret ved Eliløkken i Børsa.

- Styret setter dato for budsjettmøte i januar.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner