Get Adobe Flash player

Styremøte 14. juni 2012

Referat styremøte 14.juni 2012

Sted: Fannrem stasjon
Tid: 18.00


Tilstede: Ingrid B, Silje og Tove. Ellen kom mot slutten.
Meldt fravær: Ingvild, Ragnhild, Ingrid V og Gunn Marit.
Ikke møtt: Jens Opøien.

 

Saker
17/12 GODKJENNE INNKALLING
Innkalling godkjent.
Notat: Innkallingen ble utsendt ganske tidlig (ca. 2 uker i forkant). Dette kan være en av årsakene til det store frafallet.

 
18/12 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Feil i overskriften. Rettet og godkjent.


19/12 POST
1. INNKOMMET FORSLAG PÅ LAGERPLASS
Det er kommet inn forslag på lagerplass hos Berge gård. Her vil det ikke bli oppvarmet lokale og styret velger derfor enstemmig å beholde lagerplass hos Øyen Gård.
2. NØDVENDIGHETEN AV KIOSKVOGNA
Hvor stor er nødvendigheten av en kioskvogn pr. dags dato?
Styret mener at nødvendigheten av kioskvogna fortsatt er til stede. For å forsøke å øke bruken av kioskvogna velges det å legge ut en annonse på Finn.no for utleie. Ingrid Bøgeberg delegerer dette videre.
3. STASJONSDAGEN 9. JUNI 2012.
Ingrid Bøgeberg informerer om at det i år ikke ble barneridning på Stasjonsdagen. Dette skyldes at ingen hadde mulighet til å ta på seg oppgaven. Det bør nevnes at vi samme helg arrangerte D-stevne på Øysand.


20/12 STEVNEORIENTERING


21/12 EVT
- Utleie av anlegg helga etter ORK ritt. Innvilget.
- Orientering rundt føring av regnskap for D-stevnet.

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner