Get Adobe Flash player

Styremøte 11. feb 2012

REFERAT FRA STYREMØTE ORKDAL RIDEKLUBB 11. FEBRUAR 2012


STED- FANNREM STASJON
TID- 17.15
TISTEDE- INGRID B, INGRID V. ,ELLEN, EVA OG AUDHILD
MELDT FRAVÆR- INGVILD, MONA, BJØRN, KARI

SAKER
80/11 GODKJENNE AV INNKALLING
Godkjent
81/11 GODKJENNE FORRIGE STYREMØTEREFERAT
Godkjent
82/11 POST
- KRETSTING 2012
Styret har gått igjennom innkallinga og vil finne 2 kandidater til og delta på møtet. Vi håper at en av kandidatene kan være kandidat til kretsstyret.
IDRETTSKRETSTING 2012
Innkalling til idrettsting 2012. Her skal en person fra rytterkretsen møte.
- INNKOMMEN SAK TIL ÅRSMØTE
Det er kommet inn forslag på årsmøtesak ang. Klubbens lagerplass. Vedtatt som sak på årsmøtet.
- VALGKOMMITENS INNSTILLING
Styre har gått igjennom valgkomiteens innstilling. Her er det gjort solid arbeide.
- MØTEREFERAT FRA ORK. KOMITE
Orkdalsrittkomiteen holder styret informert gjennom møtereferater.
- ÅRSMELDING HESTEHENGER
Styret har mottatt årsmelding for hengeren fra avtroppende hengeransvarlig Line Løkken.
Oversiktlig årsmelding som viser overskudd på ca. 800 kr.
83/11 KANDIDAT TIL KRETSSTYRE
Styret legger ut info på hjemmesiden, hvor klubben oppfordrer medlemmer til og melde seg til å sitte i kretsstyret. De som er interesserte kan sende en mail til styret.


84/11 KLUBBHENGERENS SKILLEVEGG
Det ble laget en ny (ekstra) skillevegg tilklubbhengeren med plastkappe på nederste halvdel, som nå er forsvunnet. Styret har kontaktet hengeransvarlig  og tidligerere hengeransvarlig for og finne den nye skillevegen. Ingen kan redegjøre for hvor den er. Etterlysning legges ut på hjemmesiden.
85/11 ORGANISASJONSPLANEN
Styret vil gjøre rede for hva som fungerer, og hva vi jobber videre med i organisasjonsplanen. Det vil bli lagt frem en ny og forenklet plan på årsmøtet. Styret legger ut en henstilling på hjemmesiden om at vi ønsker medlemmer til en kioskkommite.
86/11 MATERIALFORVALTER
Johan Østeggen tar oppgaven som materialforvalter. Supert initiativ!
87/11 ÅRSMØTET
Gjennomgang av sakslista til årsmøtet.
88/11 STYREMEDLEMMER TIL VALGKOMMITE
Forslag på Eva Berge, Kari Hoston, Mona Austvik.
89/11 EVT
• Sponsorer 2012
Arrangementskomiteen er selv ansvarlig for å skaffe sponsorer til sitt arrangement. Stevnekommiteen må sende inn ett kort referat til styret som inneholder oversikt over hvem som sponset arrangementet slik at dette kan promoteres på hjemmesida. Stevnesponsorer skal synliggjøres ved kiosken på hvert stevne.
• Ny hengeransvarlig
Ellen Kulbotten

• Lübbetrening 2012
Ann Chatrin Lübbe ønsker å undervise 2 helger i 2012. En trening på våren og en på høsten.

• Utsending av mail
Vi må begrense utsending av mail. Styret tar tak i dette.

• Promotering på hjemmesida
Styret ønsker at flere arrangement kan promoteres på hjemmesida. Dette så fremt det kommer tydelig fram hvem som er arrangør.


Avsluttet 19.00

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner