Get Adobe Flash player

Artikler

Sakliste årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte Orkdal Rideklubb

Orkdal Rideklubb innkaller herved til årsmøte

 

Tid: Mandag 20. Mars 2017 KL. 19.00           

Sted: Berge Gård 

 

Sakliste:

 1.  Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 2.  Velge møteleder, referent, samt 2 til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne årsberetning.
 4. Godkjenne regnskap og revisjonsberetning.
 5. Behandle innkomne saker og forslag.
  1. Aktivitetsplan 2017
  2. Endring av medlemskap
  3. Endre antall styremedlemmer
 6. Behandle forslag til årsplaner og budsjett
 7. Valg
 8. Utmerkelser

 

Vedlagt: Årsmelding, stevnepoeng, totaloversikt regnskap, aktivitetsplan og stevneregnskap

Sponsorer

Orkla Sparebank

Venner